Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_5b99d8effe5fd5e3ca07aa9192af0f35, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /var/www/ddz/inc/class_session.php on line 21

Warning: fopen(/var/www/ddz/Cache/CacheFile) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 403

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 404

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 405

Warning: fopen(/var/www/ddz/Cache/searchCache/3eedc56439b2a9f717550199f0d9b90d) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 560

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 581

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 582

Warning: fopen(/var/www/ddz/Cache/searchCache/90c187ff3fa845fedaedb5601435a0d1) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 667

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 682

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ddz/inc/class_rank.php on line 683
-鬥地主 2::排行榜[一般排行-週排行]-
說明:滑鼠雙擊可直接查詢該角色戰績
 • 1
  媒王
  294級
  163452
  香港
  葵芳 文娛
 • 2
  媽你個臭B
  300級
  119014
  香港
  沙田 沙龍
 • 3
  反骨仔COOLMAN
  206級
  101883
  香港
  長沙灣 活力城
 • 4
  婷婷1223
  193級
  96552
  香港
  鰂魚湧 天威
 • 5
  日日難過日日過
  274級
  91423
  香港
  元朗 洪水橋
 • 6
  ELLEN1126
  272級
  84301
  香港
  油麻地 金龍
 • 7
  痞子英雄
  300級
  72546
  香港
  深水埔 歡樂
 • 8
  DONEDONE
  115級
  68742
  香港
  遊戲世界
 • 9
  1A
  261級
  66907
  香港
  鯽魚湧 高達
 • 10
  323盟軍.
  283級
  63747
  香港
  元朗 金星
 • 11
  夠料就柞
  269級
  61512
  香港
  觀塘 金田
 • 12
  需仁一個
  184級
  58790
  香港
  GAME ZONE
 • 13
  QC美女
  256級
  56576
  香港
  土瓜灣 榮光
 • 14
  有運自然贏
  184級
  56268
  香港
  屯門 威水
 • 15
  龍惠榆<@>
  131級
  55336
  香港
  觀塘 金田
 • 16
  WAIKAM
  281級
  54846
  香港
  葵湧 GAME33
 • 17
  WAWAWA
  298級
  54417
  香港
  上水 皇冠
 • 18
  GD.YF
  215級
  53316
  香港
  遊戲世界
 • 19
  萄提老祖
  291級
  52808
  香港
  葵湧 葵湧
 • 20
  KARL666
  221級
  52779
  香港
  上水 皇冠
 • 21
  數牌
  97級
  52437
  香港
  慈雲山 369
 • 22
  BREAK
  172級
  48237
  香港
  長沙灣 活力城
 • 23
  11120511120599
  216級
  45979
  香港
  油麻地 金龍
 • 24
  LAMLUIYIU
  300級
  45429
  香港
  元朗 飛龍88
 • 25
  可一可再
  296級
  44734
  香港
  慈雲山 369
 • 26
  TEAWATER
  237級
  44554
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 27
  HYMCA
  266級
  44536
  香港
  九龍灣 838
 • 28
  打你個....
  202級
  44463
  香港
  佐敦 幸運
 • 29
  紫雨
  139級
  43955
  香港
  上水 GAME 88
 • 30
  ZOELAU
  199級
  42749
  香港
  元朗 信運
 • 31
  MJ520520
  118級
  42670
  香港
  上水 323
 • 32
  吉村春袋
  290級
  42225
  香港
  長沙灣 活力寶
 • 33
  毛利
  210級
  42136
  香港
  深水埗 發達城
 • 34
  CY2221
  229級
  42061
  香港
  葵湧 葵湧
 • 35
  HEROSS
  289級
  40918
  香港
  粉嶺 GAME88
 • 36
  ..<陳浩南>..
  237級
  40656
  香港
  佐敦 天天
 • 37
  KENTSANG
  199級
  40546
  香港
  葵湧 碧富
 • 38
  神龍教
  278級
  40413
  香港
  新蒲崗 東利
 • 39
  JAW
  198級
  40263
  香港
  上水 皇冠
 • 40
  KENYAU
  255級
  39986
  香港
  佐敦 幸運
 • 41
  愛你愛到殺死你
  295級
  39806
  香港
  灣仔 威揚
 • 42
  789WAI
  244級
  39694
  香港
  大埔 大埔
 • 43
  KB
  181級
  39393
  香港
  大埔 大埔
 • 44
  齊家治國平天下
  122級
  38466
  香港
  上水 GAME 88
 • 45
  LOVERS
  273級
  38314
  香港
  深水埗 東波
 • 46
  快高長大
  234級
  37425
  香港
  鯽魚湧 高達
 • 47
  CHUNG705
  206級
  36717
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 48
  77777777777777
  80級
  36508
  台灣
  楊文嘉
 • 49
  PRINCEEDWARD
  291級
  36485
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 50
  XTATX
  125級
  35753
  香港
  元朗 金禾
 • 51
  老鬼榮
  216級
  35616
  香港
  上水 皇冠
 • 52
  ALEXCHU123456
  281級
  35449
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 53
  DJHK
  294級
  35358
  香港
  上水 皇冠
 • 54
  AALEX
  149級
  35220
  香港
  觀塘 金田
 • 55
  流幫
  212級
  35019
  香港
  油麻地 金龍
 • 56
  ERICLAM
  249級
  35009
  香港
  深水埔活力寶
 • 57
  KUROMIKAKA
  193級
  34771
  香港
  慈雲山 369
 • 58
  寶雲雲雲
  195級
  34435
  香港
  葵湧 新皇都
 • 59
  神威
  221級
  33972
  香港
  元朗 金星
 • 60
  BIZASTER
  276級
  33928
  香港
  油麻地 金龍
 • 61
  柴九
  240級
  33843
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 62
  780@@P<>
  226級
  33547
  香港
  土瓜灣 ESPRIT
 • 63
  冗員
  300級
  33098
  香港
  北角 金星
 • 64
  多爾樂
  228級
  33060
  中國
  東門鴻基野貓
 • 65
  告會
  261級
  32880
  香港
  英皇道金星
 • 66
  11111JGUUKKHYI
  257級
  32849
  香港
  GAME ZONE
 • 67
  見人就殺
  217級
  32437
  香港
  鰂魚湧 天威
 • 68
  T776
  237級
  32317
  香港
  遊戲世界
 • 69
  甄姬
  185級
  32017
  香港
  遊戲世界
 • 70
  0135
  300級
  31862
  香港
  鰂魚湧 天威
 • 71
  長久大王
  118級
  31566
  香港
  裕華 遊戲世界
 • 72
  MISIA
  214級
  31461
  香港
  青山道 雷龍
 • 73
  友利
  260級
  30942
  香港
  元朗 金禾
 • 74
  愛做地主累輸你
  292級
  30796
  香港
  上水 皇冠
 • 75
  偷你雞
  249級
  30769
  香港
  永隆居
 • 76
  十郎
  230級
  30558
  香港
  德福 VIRTUA ZONE
 • 77
  大學2
  197級
  30521
  中國
  環游易發店
 • 78
  HK1168
  180級
  29937
  香港
  元朗 金禾
 • 79
  一十一
  284級
  29855
  香港
 • 80
  TOMMY.SHUM
  283級
  29525
  香港
  上環 K2
 • 81
  一葉
  206級
  29238
  香港
  油麻地 金龍
 • 82
  WILLIELUI
  298級
  28967
  香港
  油麻地 金龍
 • 83
  PL.HK
  233級
  28862
  香港
  荃灣 永利
 • 84
  22023
  271級
  28795
  香港
  大埔 大埔
 • 85
  WWWW
  199級
  28788
  香港
  屯門 奧運
 • 86
  HIHI88
  203級
  28658
  香港
  紅磡 歡樂
 • 87
  PONGZZ
  200級
  28623
  香港
  佐敦 天天
 • 88
  騰雲66
  219級
  28600
  香港
  北角 金星
 • 89
  肉圓
  289級
  28514
  台灣
  金寶山
 • 90
  正紅旗
  198級
  28487
  香港
  深水埗 龍威
 • 91
  紅旗麗陽
  193級
  28381
  香港
  荃灣 金星
 • 92
  昌興
  190級
  28374
  香港
  上水 東寶
 • 93
  VODKA
  246級
  28333
  香港
  福來 文娛
 • 94
  冇心人
  143級
  28003
  香港
  GAME OZNE
 • 95
  撲克之王
  202級
  27599
  香港
  上水 馬皇
 • 96
  新地主
  235級
  27465
  香港
  長沙灣 活力城
 • 97
  C.Y.C
  227級
  27397
  香港
  佐敦 幸運
 • 98
  ACYLI
  199級
  27372
  香港
  旺角 輝煌
 • 99
  旋音
  197級
  26687
  台灣
  草屯嘉美大樓4樓亞運球場
 • 100
  朝蒼蠅
  214級
  26661
  中國
  歡樂海洋
 • 101
  力奇3
  268級
  26361
  香港
  黃大仙 金星
 • 102
  V:V:V
  112級
  26184
  香港
  大圍 京拿
 • 103
  實頭
  231級
  25700
  香港
  鰂魚湧 天威
 • 104
  山口袓
  268級
  25620
  香港
  國華
 • 105
  朱老哥
  281級
  25358
  香港
  葵湧 TWT
 • 106
  肥雄8
  254級
  25352
  香港
  葵湧 新皇都
 • 107
  27712336
  289級
  25293
  香港
  油麻地 金星
 • 108
  ASAS12
  198級
  25244
  香港
  柴灣 聯邦
 • 109
  WFY22
  286級
  25205
  香港
  東亞 文娛
 • 110
  5354A
  199級
  25204
  中國
  新大新
 • 111
  PONGPONG
  187級
  24977
  香港
  青山道 雷龍
 • 112
  K12
  276級
  24923
  香港
  筲箕灣 香港遊戲
 • 113
  TEDDY>YIU
  241級
  24879
  香港
  鑽石山 荷裡活
 • 114
  甲北古
  204級
  24856
  香港
  西環 電子城
 • 115
  GGGHHHJ
  258級
  24626
  香港
  上水 323
 • 116
  夕郎專炸勞渣某
  231級
  24360
  台灣
  金寶山
 • 117
  AMM為
  183級
  24292
  中國
  歡樂島游藝城
 • 118
  MMBA
  195級
  24117
  香港
  深水埗 金河
 • 119
  C691218C
  264級
  24056
  香港
  天水圍活力城
 • 120
  蝙蝠女
  231級
  23735
  香港
  太子 太子
 • 121
  盧丫頭
  190級
  23545
  香港
  天水圍活力城
 • 122
  TITI
  215級
  23468
  香港
  西環新假日城
 • 123
  2578
  199級
  23463
  香港
  英皇道金星
 • 124
  飛天紅豬俠
  225級
  23374
  香港
  觀塘 金田
 • 125
  小醜王
  241級
  23331
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 126
  滿清皇
  265級
  23268
  香港
  佐敦 天天
 • 127
  DOWNTOEARTH
  258級
  23056
  香港
  沙田 無線
 • 128
  蒲蒲
  231級
  22951
  香港
  油麻地 金龍
 • 129
  WWTTKK
  160級
  22925
  香港
  元朗 金禾
 • 130
  NGANQQQQQQQQQQ
  205級
  22890
  香港
  新蒲崗 東利
 • 131
  色魔
  300級
  22848
  香港
  旺角超群
 • 132
  回來吧
  298級
  22817
  香港
  太子 福將
 • 133
  AQ
  193級
  22781
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 134
  ANDYC
  192級
  22772
  香港
  上水 323
 • 135
  239級
  22705
  香港
  青山道 雷龍
 • 136
  OHYES
  278級
  22510
  香港
  黃大仙 海龍
 • 137
  RAYCANDY
  197級
  22415
  香港
  長沙灣 活力寶
 • 138
  我愛蕭玉燕
  155級
  22412
  香港
  裕華 遊戲世界
 • 139
  亞笨
  238級
  22369
  香港
  大埔 大埔
 • 140
  IAM142
  265級
  22269
  香港
  土瓜灣 美景
 • 141
  I<:>I
  276級
  22113
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 142
  KKC
  235級
  22092
  香港
  葵芳 文娛
 • 143
  527560
  263級
  22078
  香港
  長沙灣 活力城
 • 144
  LAMW
  253級
  22021
  香港
  旺角 SMART GAME
 • 145
  ABC..0.0
  103級
  21598
  中國
  明湖
 • 146
  P00R街榮照
  185級
  21149
  香港
  北角 金星
 • 147
  兩鬼蛀牙
  253級
  21149
  香港
  葵湧 葵湧
 • 148
  HAPPYDAY
  284級
  20970
  香港
  土瓜灣 美景
 • 149
  ZZZZZ
  221級
  20938
  香港
  太子 太子
 • 150
  110ALEX
  136級
  20867
  香港
  元朗 京拿
 • 151
  鬥地豬
  275級
  20862
  香港
  九龍灣 838
 • 152
  PREMIO
  265級
  20841
  香港
  旺角 天天
 • 153
  勝否Q
  196級
  20753
  香港
  福來 文娛
 • 154
  廣州西關大少
  221級
  20603
  香港
  觀塘 金田
 • 155
  FRANKHOMACAU
  219級
  20491
  香港
  國華
 • 156
  測人
  248級
  20482
  香港
  葵湧 順天
 • 157
  無情小子
  199級
  20475
  香港
  深水埗 電子世界
 • 158
  差仔
  232級
  20435
  香港
  英皇道金星
 • 159
  ZED大象
  198級
  20321
  香港
  東亞 文娛
 • 160
  TKW
  254級
  20286
  香港
  佐敦 幸運
 • 161
  PEARLTANG
  147級
  20204
  香港
  元朗 金得旺
 • 162
  ASQQU
  197級
  20174
  香港
  九龍灣 得寶
 • 163
  WIA
  249級
  20156
  香港
  油麻地 順海
 • 164
  惠千
  199級
  20123
  香港
  葵芳 文娛
 • 165
  州八
  249級
  19654
  香港
  深水埗 金河
 • 166
  196987
  225級
  19651
  香港
  元朗 金星
 • 167
  小生出招
  196級
  19591
  香港
  西環 電子城
 • 168
  IDRAGON
  267級
  19559
  香港
  深水埗 龍威
 • 169
  WOOSIK
  287級
  19524
  香港
  佐敦 幸運
 • 170
  汲上
  120級
  19268
  香港
  天水圍活力城
 • 171
  AID
  221級
  19263
  香港
  上水 323
 • 172
  OWL123
  229級
  19185
  香港
  GAME ZONE
 • 173
  BLACKGIRL
  195級
  19031
  香港
  土瓜灣 ESPRIT
 • 174
  W88
  169級
  18982
  香港
  紅磡 歡樂
 • 175
  AASH
  292級
  18886
  香港
  遊戲世界
 • 176
  CYBER426
  273級
  18842
  香港
  荃灣 國際
 • 177
  黃金凵
  225級
  18746
  香港
  上水 323
 • 178
  FBING
  130級
  18565
  香港
  上水 皇冠
 • 179
  鵬仔VIP
  112級
  18461
  中國
  環游易發店
 • 180
  29404466
  199級
  18427
  香港
  長沙灣 活力城
 • 181
  DDDDXXXX
  236級
  18421
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 182
  DIRENGREY
  163級
  18402
  香港
  天水圍活力城
 • 183
  唔好炸我
  161級
  18276
  香港
  長沙灣 活力城
 • 184
  北角地主王
  261級
  18150
  香港
  英皇道金星
 • 185
  BMW
  142級
  18123
  香港
  佐敦 幸運
 • 186
  SPACEACE
  199級
  18095
  香港
  灣仔 快活林
 • 187
  頂大
  196級
  18010
  香港
  深水埗 太陽神
 • 188
  YIN11111
  300級
  17964
  香港
  屯門 奧運
 • 189
  ESIN008
  223級
  17945
  香港
  西環 電子城
 • 190
  蓮華生輝
  225級
  17900
  香港
  東亞 文娛
 • 191
  717
  216級
  17799
  香港
  GAME OZNE
 • 192
  去死啦
  108級
  17778
  香港
  屯門 威水
 • 193
  OBONE1
  215級
  17753
  香港
  荃豐 文娛
 • 194
  坪叔
  215級
  17709
  中國
  環游易發店
 • 195
  GREEN.JACKET
  251級
  17680
  香港
  油麻地 順海
 • 196
  KKK:<:>
  218級
  17574
  香港
  上水 皇冠
 • 197
  肥妹發
  98級
  17572
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 198
  靚蝦王
  268級
  17494
  香港
  慈雲山 康樂
 • 199
  KELLVIAN
  199級
  17438
  香港
  新蒲崗 美高
 • 200
  風雷上將
  265級
  17414
  中國
  環游易發店
 • 201
  MMUU2
  126級
  17394
  香港
  深水埔 歡樂
 • 202
  SAI
  235級
  17230
  香港
  荃灣 金星
 • 203
  YUWA1234
  241級
  17087
  香港
  大圍 世運
 • 204
  WING1964
  213級
  17032
  香港
  東亞 文娛
 • 205
  晶都
  238級
  17012
  中國
  核客動漫城
 • 206
  EGDDDBHIYR
  156級
  17007
  中國
  明湖
 • 207
  VORTEX
  164級
  16883
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 208
  怪獸天地人
  179級
  16868
  香港
  大埔 大埔
 • 209
  JOLIN
  226級
  16852
  香港
 • 210
  199級
  16609
  香港
  旺角 輝煌
 • 211
  M77
  162級
  16511
  香港
  太子 福將
 • 212
  一一大師
  228級
  16486
  香港
  荃豐 文娛
 • 213
  R2
  199級
  16458
  香港
  鰂魚湧 天威
 • 214
  RAYMOND3
  195級
  16410
  香港
  長沙灣 活力城
 • 215
  閒話一句
  204級
  16398
  香港
  長沙灣 活力城
 • 216
  廣卌人民南小學
  172級
  16169
  香港
  葵湧 好運
 • 217
  LEEHUNG
  195級
  16105
  中國
  東門鴻基野貓
 • 218
  HHKK
  259級
  16094
  香港
  太子 福將
 • 219
  KCHYH
  211級
  16055
  香港
  黃大仙 海龍
 • 220
  狐貍精
  225級
  15958
  香港
  深水埗 必勝堡
 • 221
  馬飛龍
  184級
  15958
  香港
  觀塘 168
 • 222
  Q1Q2Q3Q4
  199級
  15948
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 223
  飛鷹B
  227級
  15937
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 224
  DASHKEN
  215級
  15793
  香港
  沙田 無線
 • 225
  AMYAMYAMY
  245級
  15716
  台灣
  金寶山
 • 226
  CYMENG
  229級
  15695
  香港
  黃大仙 金星
 • 227
  陳慶讓
  196級
  15579
  香港
  西環 銀河
 • 228
  @@127900
  198級
  15560
  台灣
  楊文嘉
 • 229
  細佬
  139級
  15471
  香港
  油麻地 金龍
 • 230
  @WING
  222級
  15450
  香港
  灣仔 金堡
 • 231
  快D炸我啦
  166級
  15360
  香港
  葵湧 碧富
 • 232
  ALLENTAM
  221級
  15358
  香港
  元朗 金星
 • 233
  <>L
  216級
  15347
  香港
  葵湧 碧富
 • 234
  B爺@
  246級
  15335
  香港
  大埔 益智
 • 235
  又是你個.....
  281級
  15310
  香港
  尖東 威霸
 • 236
  YUEN2012
  221級
  15299
  香港
  大埔 大埔
 • 237
  MABPAUL
  198級
  15284
  香港
  土瓜灣 標準
 • 238
  李爺爺
  207級
  15189
  香港
  西灣河 國際
 • 239
  HHKEUNG
  220級
  15137
  香港
  荃灣 33
 • 240
  NOOB
  288級
  15074
  香港
  深水埔活力寶
 • 241
  MR77
  272級
  14997
  香港
  大埔 得利
 • 242
  LCW2
  225級
  14980
  香港
  新蒲崗 東利
 • 243
  1381388
  220級
  14872
  香港
  觀塘 金田
 • 244
  DLLMCH
  251級
  14843
  香港
  尖沙咀 金馬倫
 • 245
  棋王倫
  221級
  14838
  香港
  國華
 • 246
  盈盈顏笑
  199級
  14835
  香港
  葵芳 霹靂勇士
 • 247
  一定勝利
  134級
  14771
  香港
  遊戲世界
 • 248
  逍遙人
  165級
  14750
  香港
  土瓜灣 嘉賓
 • 249
  嘩娃華........
  277級
  14734
  香港
  油麻地 金龍
 • 250
  火七
  188級
  14714
  香港
  觀塘 金田
 • 251
  小駿
  197級
  14688
  香港
  上水 323
 • 252
  U1TRA
  209級
  14676
  香港
  屯門 IQ
 • 253
  JMJMJMJM
  209級
  14610
  香港
  鯽魚湧 高達
 • 254
  223333
  146級
  14596
  中國
  新大新
 • 255
  PC12345
  160級
  14534
  香港
  青山道 雷龍
 • 256
  SANNY
  197級
  14520
  香港
  荃灣 金星
 • 257
  我係一個傻仔
  268級
  14488
  香港
  屯門 奧運
 • 258
  KKLEUNG
  230級
  14475
  香港
  佐敦 天天
 • 259
  有前有後
  220級
  14410
  香港
  深水埗 太陽神
 • 260
  超聖
  198級
  14388
  香港
  元朗 寶城
 • 261
  贏到盡
  144級
  14383
  香港
  土瓜灣 順好
 • 262
  MILLER
  202級
  14320
  香港
  尖沙咀 紅孩兒
 • 263
  好安
  238級
  14292
  台灣
  金寶山電子遊戲場
 • 264
  台妺好少小
  199級
  14258
  香港
  青山道 雷龍
 • 265
  般若波羅密必勝
  202級
  14233
  香港
  長沙灣 活力城
 • 266
  EEEEKKKK
  197級
  14217
  香港
  大埔 金星
 • 267
  JFC
  217級
  14160
  香港
  葵湧 新皇都
 • 268
  小弟
  133級
  14156
  香港
  GAME ZONE
 • 269
  CTW1122
  211級
  14008
  香港
  GAME ZONE
 • 270
  阿周升江帶到
  205級
  13961
  香港
  大埔 益智
 • 271
  QWOP
  217級
  13941
  香港
  GAME ZONE
 • 272
  又是你個大番薯
  252級
  13830
  香港
  旺角超群
 • 273
  無名字的我
  257級
  13828
  香港
  鯽魚湧 高達
 • 274
  MAN71
  218級
  13802
  香港
  GAME ZONE
 • 275
  KAWING1111
  224級
  13758
  香港
  太子 福將
 • 276
  TIKER
  198級
  13715
  香港
  紅磡 歡樂
 • 277
  靚咪咪
  248級
  13678
  香港
  元朗 信運
 • 278
  ALEX1
  172級
  13675
  香港
  北角 金星
 • 279
  小BOW子BB
  289級
  13648
  中國
  12345678V
 • 280
  SSSSSSSSSS
  223級
  13635
  香港
  北角 金星
 • 281
  BBPP
  194級
  13626
  香港
  上環 K2
 • 282
  BE
  227級
  13516
  香港
  新蒲崗 東利
 • 283
  型仔英雄
  198級
  13511
  香港
  太子 福將
 • 284
  香港風之子
  207級
  13502
  香港
  觀塘 得利
 • 285
  ANDYKARA
  261級
  13463
  香港
  香港仔 珍寶
 • 286
  我是歌手
  184級
  13451
  香港
  大埔 大埔
 • 287
  7SEAS
  195級
  13405
  香港
  北角 金星
 • 288
  二U
  199級
  13348
  香港
  荃灣 金星
 • 289
  ERLAM
  192級
  13292
  香港
  北角 金星
 • 290
  勝哥
  235級
  13280
  香港
  大圍 世運
 • 291
  123VV
  212級
  13210
  香港
  新蒲崗 東利
 • 292
  JAS
  174級
  13205
  香港
  柴灣 聯邦
 • 293
  大貓哥
  101級
  13099
  香港
  觀塘 金星
 • 294
  師傅
  96級
  13070
  香港
  北角 金星
 • 295
  天水圍城
  193級
  13039
  香港
  屯門 順錦
 • 296
  汕頭英華
  216級
  13010
  香港
  GAME ZONE
 • 297
  大大大的
  198級
  12988
  台灣
  楊文嘉
 • 298
  KPOP
  186級
  12822
  香港
  慈雲山 369
 • 299
  CHENGSHINGHAU
  199級
  12726
  香港
  筲箕灣 香港遊戲
 • 300
  係僑
  215級
  12724
  香港
  荃灣 天天
 • 301
  <福大命大>
  180級
  12617
  香港
  香港仔 珍寶
 • 302
  小粥粥
  160級
  12580
  台灣
  金寶山
 • 303
  ME
  156級
  12442
  台灣
  忠明便利商店
 • 304
  888OO
  295級
  12369
  香港
  佐敦 幸運
 • 305
  MARKMARK
  275級
  12358
  香港
  荃灣 快樂寶
 • 306
  KIT4567
  197級
  12341
  香港
  上水 皇冠
 • 307
  MRKWOK
  190級
  12336
  香港
  麗晶花園彩龍
 • 308
  老友記
  204級
  12319
  香港
  沙田 沙龍
 • 309
  202級
  12241
  香港
  青山道 雷龍
 • 310
  1234567890Y234
  124級
  12219
  香港
  GAME ZONE
 • 311
  大小不人
  231級
  12188
  香港
  葵芳 文娛
 • 312
  629126
  249級
  12171
  香港
  屯門 太空樂園
 • 313
  WONDER
  198級
  12132
  香港
  上水 皇冠
 • 314
  1695CSL
  271級
  11996
  香港
  鑽石山 荷裡活
 • 315
  靚仔華
  196級
  11974
  香港
  長沙灣 活力城
 • 316
  SSSSSS
  148級
  11898
  香港
  九龍灣 得寶
 • 317
  IIIIIII11111
  113級
  11881
  香港
  香港仔 珍寶
 • 318
  SETUFREE
  163級
  11829
  香港
  旺角 輝煌
 • 319
  3BCHOI
  183級
  11816
  香港
  青山道 雷龍
 • 320
  116813
  255級
  11799
  香港
  GAME OZNE
 • 321
  CVZX
  157級
  11747
  香港
  觀塘 金田
 • 322
  MASOCHISM
  160級
  11747
  香港
  沙田 沙龍
 • 323
  TAKU.H
  165級
  11745
  香港
  土瓜灣 榮光
 • 324
  嘉琦
  207級
  11707
  香港
  觀塘 金田
 • 325
  KINLAW
  99級
  11692
  香港
  屯門 順錦
 • 326
  4368
  199級
  11673
  香港
 • 327
  查無此人
  241級
  11661
  香港
  荃灣 金星
 • 328
  莙子小悠
  147級
  11642
  香港
  國華
 • 329
  戍佑
  136級
  11628
  香港
  大埔 益智
 • 330
  KIN
  233級
  11618
  香港
  觀塘 金田
 • 331
  LCW1
  224級
  11610
  香港
  新蒲崗 東利
 • 332
  吹波波........
  194級
  11597
  香港
  屯門 天天
 • 333
  炸能死你
  197級
  11563
  香港
  元朗 金禾
 • 334
  1011111
  202級
  11437
  香港
  紅磡 國華
 • 335
  開牌大王
  189級
  11391
  香港
  沙田 沙龍
 • 336
  YANCAIYUAN5
  195級
  11360
  中國
  神采動漫
 • 337
  ANDREWF
  165級
  11263
  香港
  荃灣 33
 • 338
  波馬齊嬴
  300級
  11230
  香港
  英皇道金星
 • 339
  TTKKSS
  194級
  11226
  香港
  九龍灣 得寶
 • 340
  好小小
  154級
  11220
  香港
  旺角 順昌
 • 341
  1234567890@ASD
  197級
  11179
  香港
  九龍灣 得寶
 • 342
  鋼鐵
  185級
  11172
  香港
  葵湧 碧富
 • 343
  185級
  11151
  香港
  觀塘 金田
 • 344
  JOE888
  51級
  11114
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 345
  大之大大地主
  238級
  11108
  香港
  九龍城 戰士堡
 • 346
  揩揩
  198級
  11045
  香港
  亞洲
 • 347
  HANSOME
  228級
  11044
  香港
  大圍 京拿
 • 348
  天天太平
  244級
  11025
  香港
  大埔 大埔
 • 349
  毀滅之皇
  246級
  11004
  香港
  紅磡 歡樂
 • 350
  亂打唔怕炒
  213級
  10950
  香港
  葵芳 霹靂勇士
 • 351
  BB7977
  265級
  10927
  香港
  北角 金星
 • 352
  大肥A
  146級
  10845
  香港
  太子 福將
 • 353
  萬匕
  276級
  10830
  香港
  元朗 京拿
 • 354
  孩子氣
  194級
  10791
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 355
  THP
  211級
  10746
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 356
  MICHAELLAI
  151級
  10736
  香港
  葵芳 霹靂勇士
 • 357
  135
  254級
  10720
  香港
  德福 VIRTUA ZONE
 • 358
  KEAWE
  210級
  10710
  香港
  亞洲
 • 359
  光頭仔高
  154級
  10658
  香港
  大角咀 金星
 • 360
  MUN777
  220級
  10642
  香港
  深水埗 金河
 • 361
  呀訝
  194級
  10632
  香港
  黃大仙 新光
 • 362
  JAMES19871107
  88級
  10626
  香港
 • 363
  波特卡斯D艾斯
  235級
  10596
  香港
  上水 323
 • 364
  YTWONG
  198級
  10535
  香港
  深水埗 發達城
 • 365
  威揚人
  239級
  10493
  香港
  灣仔 金堡
 • 366
  KLL
  248級
  10487
  香港
  土瓜灣 美景
 • 367
  JOHNSZE
  131級
  10486
  中國
  佰吉星
 • 368
  TKK
  188級
  10457
  香港
  中環 創聲
 • 369
  LUK111111111
  197級
  10447
  香港
  大埔 大埔
 • 370
  廢人甲
  224級
  10428
  香港
  青山道 雷龍
 • 371
  大巴士大巴士
  205級
  10378
  香港
  GAME ZONE
 • 372
  DXYIOVE520
  177級
  10364
  中國
  夢幻谷1
 • 373
  0000WWLL
  194級
  10353
  香港
  深水埔 歡樂
 • 374
  KIKIKIKIKIKIKI
  167級
  10339
  香港
  土瓜灣 美景
 • 375
  肥老祖
  214級
  10326
  香港
  太子 福將
 • 376
  雙頭電龍
  167級
  10318
  台灣
  金寶山電子遊戲場
 • 377
  唔5
  182級
  10317
  香港
  觀塘 金田
 • 378
  華仔
  109級
  10313
  香港
  GAME OZNE
 • 379
  MANLAI
  167級
  10287
  香港
  觀塘 APM
 • 380
  JAA
  203級
  10260
  香港
  葵湧 好運
 • 381
  水冰心
  214級
  10252
  香港
  觀塘 得利
 • 382
  WORKMAN
  172級
  10208
  香港
  油麻地 金龍
 • 383
  SCHWERT
  196級
  10173
  香港
  柴灣 聯邦
 • 384
  ANYCHAN
  143級
  10156
  香港
  紅磡 國華
 • 385
  ANDYLAW
  107級
  10152
  香港
  油麻地 金龍
 • 386
  XS
  189級
  10145
  香港
  國華
 • 387
  SLYSLY
  221級
  10107
  香港
  深水埗 金河
 • 388
  BUUK
  232級
  10030
  香港
  土瓜灣 ESPRIT
 • 389
  QWEP
  195級
  9999
  香港
  大埔 益智
 • 390
  破浪
  239級
  9978
  香港
  大埔 大埔
 • 391
  TOO
  198級
  9963
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 392
  可以
  196級
  9936
  香港
  大圍 京拿
 • 393
  東南西北中發白
  249級
  9861
  香港
  佐敦 幸運
 • 394
  SERENAYY
  180級
  9851
  中國
  東門鴻基野貓
 • 395
  LOKKA
  241級
  9791
  香港
  慈雲山 369
 • 396
  9286
  213級
  9770
  香港
  屯門 威水
 • 397
  人之初
  261級
  9759
  香港
  深水埗 發達城
 • 398
  10211021
  199級
  9754
  香港
  長沙灣 活力城
 • 399
  輸都要炸
  228級
  9753
  香港
  沙田 無線
 • 400
  嘩嘩嘩..打到黎
  199級
  9700
  香港
  遊戲世界
 • 401
  158158
  216級
  9687
  香港
  上水 323
 • 402
  達達
  212級
  9684
  香港
  屯門 IQ
 • 403
  肥婆契媽
  152級
  9671
  香港
  荃灣 招積堡
 • 404
  堅過石堅
  125級
  9669
  香港
  荃灣 國際
 • 405
  45689
  177級
  9616
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 406
  三國殺J
  187級
  9615
  中國
  好特南寧店
 • 407
  J448
  213級
  9602
  香港
  筲箕灣 香港遊戲
 • 408
  黃志鴻
  271級
  9517
  台灣
  金寶山
 • 409
  WINGWING乖
  221級
  9501
  香港
  慈雲山 369
 • 410
  地獄黑仔王
  196級
  9468
  香港
  旺角 SMART GAME
 • 411
  YUI
  231級
  9445
  香港
  銅鑼灣 金沙
 • 412
  HELLO@@
  157級
  9434
  香港
  鯽魚湧 高達
 • 413
  炸到你好有快感
  191級
  9407
  香港
  荃灣 國際
 • 414
  68572759
  179級
  9359
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 415
  步步緊迫
  193級
  9355
  香港
  大埔 金源
 • 416
  NAITAU
  49級
  9351
  香港
  葵芳 霹靂勇士
 • 417
  HENRY80
  83級
  9295
  香港
  德福 VIRTUA ZONE
 • 418
  丫哥
  212級
  9275
  香港
  GAME ZONE
 • 419
  LIJINX
  198級
  9252
  香港
  油麻地 順海
 • 420
  12345TVB
  184級
  9220
  香港
  深水埔 歡樂
 • 421
  TINGJOAN
  186級
  9202
  香港
 • 422
  001228
  136級
  9095
  香港
  土瓜灣 順好
 • 423
  小珞
  266級
  9081
  香港
  GAME OZNE
 • 424
  我會炸到你好金
  196級
  9072
  香港
  青山道 雷龍
 • 425
  小刀門
  174級
  9030
  香港
  西環新假日城
 • 426
  @V@V@V@
  95級
  8981
  香港
  香港仔 醒目
 • 427
  幸運馬王
  164級
  8974
  香港
  元朗 飛龍88
 • 428
  攞個身份證出嚟
  104級
  8973
  香港
  荃灣 金星
 • 429
  西西你個西
  129級
  8932
  香港
  大圍 康樂城
 • 430
  FOSTER
  228級
  8913
  香港
  觀塘 金沙
 • 431
  9488
  215級
  8887
  香港
  大埔 益智
 • 432
  363688
  238級
  8877
  香港
  上水 323
 • 433
  5588
  277級
  8872
  香港
  旺角 SMART GAME
 • 434
  @@@QQQ
  144級
  8847
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 435
  @@@@@
  232級
  8841
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 436
  KGIB
  142級
  8806
  香港
  大埔 大埔
 • 437
  人人要金
  225級
  8786
  香港
  深水埗 發達城
 • 438
  大冒險家
  188級
  8778
  香港
  慈雲山 369
 • 439
  JAV1
  179級
  8765
  香港
  旺角 SMART GAME
 • 440
  天字一一
  177級
  8751
  香港
  油麻地 金星
 • 441
  REUBENHUI
  181級
  8748
  香港
  大圍 世運
 • 442
  K<>K2
  212級
  8742
  香港
  上環 K2
 • 443
  雨不停
  187級
  8737
  香港
  大埔 大埔
 • 444
  KWAI
  188級
  8696
  香港
  觀塘 金沙
 • 445
  JACKTAI
  82級
  8683
  香港
  遊戲世界
 • 446
  123伯223伯
  172級
  8676
  香港
  元朗 金禾
 • 447
  革命元帥
  197級
  8675
  香港
  九龍城 戰士堡
 • 448
  000000
  185級
  8659
  香港
  西環 輝煌
 • 449
  KS22208
  200級
  8638
  香港
  佐敦 幸運
 • 450
  JOKER51
  97級
  8637
  香港
  深水埔活力寶
 • 451
  沉船側伴:::
  197級
  8621
  香港
  上水 GAME 88
 • 452
  狗流色魔
  210級
  8621
  香港
  長沙灣 活力城
 • 453
  69706362
  177級
  8617
  香港
  大埔 益智
 • 454
  ABBY
  148級
  8581
  香港
  西灣河 國際
 • 455
  求其是但打
  183級
  8578
  香港
  荃灣 金星
 • 456
  虎王
  249級
  8570
  香港
  油麻地 順海
 • 457
  LIKYUNG
  201級
  8560
  香港
  深水埗 金河
 • 458
  九聖
  194級
  8513
  香港
  元朗 寶城
 • 459
  INYPO
  198級
  8483
  香港
  葵湧 好運
 • 460
  RAYKWONG
  168級
  8480
  香港
  觀塘 168
 • 461
  GT1818
  196級
  8476
  香港
  大埔 大埔
 • 462
  1267
  209級
  8428
  香港
  火炭 FUN LAND
 • 463
  水草成
  160級
  8329
  中國
  新會開心樂園
 • 464
  八八久
  294級
  8325
  香港
  黃大仙 海龍
 • 465
  藍鯨
  238級
  8324
  香港
  GAME ZONE
 • 466
  9798990000
  175級
  8290
  香港
  GAME ZONE
 • 467
  BD
  111級
  8124
  香港
  銅鑼灣 金沙
 • 468
  EYE22
  133級
  8072
  香港
  荃灣 金星
 • 469
  傷追人
  198級
  8015
  香港
  黃大仙 新光
 • 470
  8188
  154級
  8011
  香港
  太子 太子
 • 471
  323266
  192級
  8009
  香港
  葵湧 碧富
 • 472
  LUN7
  220級
  8006
  香港
  大埔 益智
 • 473
  KUN
  176級
  7991
  香港
  上水 323
 • 474
  HKSDU
  202級
  7978
  香港
  紅磡 歡樂
 • 475
  路人一丁
  191級
  7965
  香港
  西環新假日城
 • 476
  24783218
  134級
  7951
  香港
  元朗 金禾
 • 477
  CHENG123
  134級
  7933
  香港
  GAME ZONE
 • 478
  LMJOEE
  199級
  7930
  香港
  荃灣 33
 • 479
  6628
  226級
  7920
  香港
  英皇道金星
 • 480
  198級
  7900
  香港
  葵湧 葵湧
 • 481
  亡命逃
  100級
  7819
  香港
  上水 GAME 88
 • 482
  BBCCAAA
  229級
  7812
  香港
  GAME ZONE
 • 483
  BJV
  194級
  7803
  香港
  葵湧 順天
 • 484
  NMB
  196級
  7760
  香港
  新蒲崗 彩虹
 • 485
  長炸長有
  83級
  7760
  香港
  大圍 世運
 • 486
  洪荒之力
  166級
  7751
  台灣
  金寶山電子遊戲場
 • 487
  0987654
  198級
  7744
  香港
  GAME ZONE
 • 488
  ZZ11
  214級
  7670
  香港
  柴灣 聯邦
 • 489
  勁爆
  198級
  7669
  香港
  青山道 雷龍
 • 490
  WAIWAI88
  101級
  7649
  香港
  觀塘 金田
 • 491
  YIP
  70級
  7642
  香港
  九龍城 戰士堡
 • 492
  蘇絲克查二世
  152級
  7633
  香港
  上水 GAME 88
 • 493
  神經
  196級
  7615
  香港
  北角 金星
 • 494
  EDDIE9200
  220級
  7614
  香港
  葵芳 文娛
 • 495
  123888
  196級
  7607
  香港
  觀塘 168
 • 496
  C123888
  204級
  7560
  香港
  元朗 飛龍88
 • 497
  大舊佬
  48級
  7470
  香港
  旺角 SMART GAME
 • 498
  公孫大娘
  159級
  7463
  香港
  GAME ZONE
 • 499
  代代富貴行運人
  61級
  7440
  香港
  上水 323
 • 500
  SPEM
  187級
  7390
  香港
  荃灣 快樂寶
 
(財) 媒王
  第1名   163452
  83069   46238   33627906
登入 註冊 密碼查詢 重寄認證信
簡繁轉換
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 1819 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_5b99d8effe5fd5e3ca07aa9192af0f35, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0